Testament, czyli czym jest i jakie są formalności

testament

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy należy napisać testament. Chcąc nie chcąc, warto sporządzić taki dokument, ażeby uniknąć w przyszłości różnego rodzaju problemów, tych prawnych i nie tylko. Wiele osób jednak nie wie, jak go napisać i jakich formalności do załatwienia się spodziewać. Wyjaśnijmy więc krok po kroku, jak się do tego zabrać.

Czym jest testament?

Testament pochodzi od łacińskiego słowa testamentum, według definicji, którą podaje między innymi Wikipedia, to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci.

Polskie prawo nie mówi bezpośrednio, czym jest testament, natomiast wszystkie jego aspekty i regulacje zawarte są w przepisach. Kto odpowiada za regulowanie tych kwestii? Kodeks Cywilny.

Rodzaje testamentu

Jeśli chodzi o rodzaje testamentu, mamy do czynienia z kilkoma typami. Pierwszym z nich jest testament własnoręczny, co oznacza własnoręczne spisanie go, opatrzone podpisem i datą. Jak wskazuje sama nazwa, nie można go napisać na komputerze czy innych urządzeniach.

Kolejnym rodzajem jest testament notarialny. Ten sporządzany jest przez notariusza, co jest najczęściej wybieraną opcją. Oczywiście, należy wówczas zapłacić, jednakże nie są to duże kwoty (podstawowy testament kosztuje 50 złotych).

Istnieje także testament allograficzny, czyli inaczej urzędowy, jednak aby został on sporządzony, potrzebna jest obecność dwóch pełnoletnich świadków, a także obecność urzędnika, na przykład prezydenta miasta, burmistrza, wójta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy czy kierownika urzędu stanu cywilnego.

Ostatnim rodzajem testamentu są testamenty szczególne. Sporządzić je można w szczególnych okolicznościach, na przykład kiedy istnieje obawa śmierci czy w trakcie wojny.

Jak napisać testament?

Kiedy decydujemy się już, że chcemy pozostawić po sobie testament, nie wiemy, w jaki sposób go napisać. Jest to rzecz normalna, spisywanie testamentu nie jest czynnością, którą się powtarza. Nie jest to jednak nic skomplikowanego. W sieci istnieje wiele darmowych wzorów, z których możemy śmiało skorzystać. Najważniejsze jest to, by został on spisany własnoręcznie. Ponadto musi widnieć na nim data, a także podpis.

Co zrobić ze spisanym testamentem?

To pytanie, które pojawia się dość często. Mamy wiele wątpliwości gdzie go przechowywać, kogo poinformować o jego istnieniu. Głównie uważa się, że to spadkobierca testamentu powinien zostać o nim poinformowany. Wówczas nie będzie wątpliwości co do tego, czy został on spisany, czy też nie. Sporo osób jednak decyduje się przechować testament u notariusza. Jest to bardzo bezpieczna forma, która zabezpieczy nas przed ewentualnymi problemami. Wówczas taki testament trafia do Notarialnego Rejestru Testamentów. W przypadku, gdy spadkodawca umrze, testament zostaje odnaleziony.

Zatem jak można dostrzec, kwestie testamentu nie są trudne i każdy we własnym zakresie może spokojnie go spisać. Ważne, by przestrzegać tylko zasad, o których mowa wyżej. Nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by spadkobierca otrzymał go i to, co zostało w nim spisane.