Niezwykle trudny i wymagający moment śmierci bliskiej osoby jest czasem dużego wyzwania dla tych, którzy pozostają po ziemskiej stronie życia. Aby wspomóc te osoby w pierwszych dniach, którym towarzyszą wyzwania organizacji ostatniego pożegnania, pogrzebu i stypy stworzyliśmy poradnik pogrzebowy zawierający w sobie najważniejsze etapy. W poradniku znajdą się informacje o organizacji pogrzebu od strony formalnej, koszt pogrzebu, możliwości pomocy finansowej w zakresie kosztów pogrzebu, słownik pojęć pogrzebowych, oferty pogrzebów religijnych i świeckich, polecane zakłady pogrzebowe, a także proponowane usługi dodatkowe.

ornament