Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje, jakie dokumenty są potrzebne?

zasiłek pogrzebowy

Pogrzeb jest przykrym, smutnym i dość kosztownym obowiązkiem. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach można odzyskać koszty poniesione z pochówkiem – w zależności od wybranej oprawy pogrzebu nawet w całości. Umożliwia to zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje ta forma wsparcia i jakie dokumenty należy przedstawić?

Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Po zasiłek pogrzebowy może zgłosić się każda osoba lub instytucja, która poniosła koszty pogrzebu osoby zmarłej. Obecnie maksymalna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 złotych. Warto zaznaczyć jednak, że w przypadku, gdy o wypłatę ubiega się instytucja lub osoba niespokrewniona – na przykład pracodawca, dom opieki, gmina – zasiłek wypłacany jest do wysokości poniesionych kosztów z uwzględnieniem górnego limitu 4000 złotych. Jeśli pogrzebem zajmuje się osoba spokrewniona, otrzymuje zasiłek w pełnej wysokości 4000 złotych bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Teoretycznie więc krewny osoby zmarłej może otrzymać kwotę przewyższającą poniesione wydatki, w praktyce jednak kwota zasiłku pokrywa w całości jedynie koszty najskromniejszego pochówku, każdy wysiłek w kierunku nadania pogrzebowi wyjątkowej oprawy to dodatkowy koszt, który pokrywa rodzina. Należy pamiętać, że o zasiłek pogrzebowy można ubiegać się jedynie w przypadku, kiedy osoba zmarła była ubezpieczona w ZUS lub KRUS, bądź była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy składamy w odpowiedniej instytucji, w której ubezpieczona była osoba zmarła – w ZUS, lub KRUS. Przedstawić należy:
– wniosek o wypłatę zasiłku,
– rachunki za wydatki związane z pochówkiem,
– akt zgonu lub akt urodzenia martwego dziecka,
– dokumenty poświadczające pokrewieństwo z osobą zmarłą.

Obecnie wiele zakładów pogrzebowych, np. nekropolis.com.pl oferuje rozliczenie bezgotówkowe – wystarczy upoważnić zakład do odebrania zasiłku w odpowiedniej instytucji i rozliczyć ewentualną różnicę. Jest to bardzo wygodna forma rozliczenia, zwłaszcza dla osób, dla których tak duży wydatek w nagłej sytuacji stanowi spory problem.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments